Η ιστορία του γηπέδου του Άρη

Από την ίδρυση του ο σύλλογος αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα σχετικά με τη στέγαση του. Αρχική έδρα του Άρη υπήρξε το Πεδίον του Άρεως στο κέντρο της πόλης (περιοχή Δ.Ε.Θ.). Η περιοχή αυτή χρησιμοποιούνταν από το Γ' Σώμα Στρατού ως περιοχή ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων. Ωστόσο, το 1926 ο χώρος αυτός παραχωρήθηκε για τις ανάγκες τις […]

Η ιστορία του Άρη

Η ιστορία του Άρη με λίγα λόγια... Ο Άρης ιδρύθηκε στις 25.03.1914 από μια ομάδα 22 ανθρώπων με μόνο σκοπό την αγάπη για τον αθλητισμό και φυσικά την αφοσίωση στο σύλλογο. H ίδρυση του συλλόγου έγινε στην περιοχή του Βότση, όπου και είχε πραγματοποιηθεί η συνάντηση των ιδρυτικών μελών. Η ομάδα των ιδρυτών του Άρη […]