Ιστορία

Νίκος Γκάλης

Ο αθλητής πρότυπο...ο άνθρωπος φαινόμενο...ο ηγέτης που δε θα ξεχάσουμε ποτέ. Ο Νίκος Γκάλης αποτέλεσε